O nama

Proizvodni program DCP HEMIGAL-a sačinjavaju: 

 • Proizvodi za negu nežne i osetljive kože novorođenčadi i dece;
 • Proizvodi za negu i kondicioniranje kože lica i tela;
 • Proizvodi za negu, čišćenje, kondicioniranje i oblikovanje kose;
 • Fitopreparati sa anticelulitnim svojstvima, za oblikovanje tela;
 • Preparati za depilaciju

 

Istorijat

Istorijat Priča o DCP- HEMIGAL-u počinje 1995-te i pomalo podseća na savremenu poslovnu bajku: osnivač i vlasnik Živorad Denić je, sa još dvoje zaposlenih, počeo sa radom u malom iznajmljenom prostoru u Leskovcu. Tokom godina kompanija se kontinuirano razvijala, držeći se bazičnih principa uspeha: praćenje trendova svetskog i srpskog kozmetičkog tržišta, odsustvo kopromisa u pogledu kvaliteta proizvoda, stroga interna kontrola izrade, efikasan transport proizvoda do kupaca.

DCP HEMIGAL je do juna 2006. godine obavljao svoju delatnost na više iznajmljenih lokacija u Leskovcu. Od onda, kompletna proizvodnja, laboratorije za razvoj i kontrolu kvaliteta i magacini objedinjeni su u novom objektu koji je projektovan tako da zadovolji zahteve dobre proizvođačke prakse u proizvodnji kozmetike.

Radeći postepeno i strpljivo uspeli smo da razvijemo veoma široku paletu proizvoda koji su aranžirani u kolekcije: Pavlogal, Fitogal, Ina Bella, Eliot, Abbronzare. Široko smo zastupljeni na srpskom tržištu, ali i na tržištima susednih država.

Sigurno je da danas, u 2012-oj, imamo mnogo razloga da budemo ponosni. Ipak, najponosnim nas čini zadovoljstvo i poverenje korisnika naših proizvoda.

Proizvodni pogon DCP Hemigal-a

 

Misija i Vizija

MISIJA:

Naša misija je pružanje vrhunskih proizvoda krajnjim potrošačima i kupcima, uz maksimalan razvoj svakog zaposlenog i nesebičnu brigu o društvenoj zajednici.

VIZIJA:

DCP HEMIGAL – lider u proizvodnji kozmetike na Balkanu, poznat po kvalitetu proizvoda, pouzdanosti i otvorenosti za saradnju.

Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i dobre proizvođačke prakse

Utvrđujući potrebe i očekivanja korisnika, DCP HEMIGAL ispunjava zahteve zakona, drugih normativnih dokumenata i svih zainteresovanih strana kroz razvoj i proizvodnju kozmetičkih proizvoda.

Primenom znanja kroz nove tehnologije, efektivnim i efikasnim procesima sistema menadžmenta kvalitetom, zaštitom životne sredine i dobrom proizvođačkom praksom, DCP HEMIGAL kvalitetom svojih proizvoda i konkurentskom prednošću teži vodećoj poziciji na tržištu Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i osvajanju tržišta Hrvatske, kao i plasmanu proizvoda prepoznatljivog kvaliteta i imena na tržište zemalja Evropske unije.

Kroz kontinuirane promene, koje se realizuju u okviru tržišta koje postavlja sve oštrije zahteve, resurse koji su ograničeni, konkurentnost koja se teško stiče a lako gubi, tehnologiju koja postaje pokretač razvoja i korisnike kao istinske sudije o kvalitetu, DCP HEMIGAL svoju viziju temelji na:

 • Usredsređenju na korisnika radi stalnog povećanja njegovog zadovoljenja;
 • Liderskoj ulozi rukovodstva i kreiranju okruženja koje ohrabruje saradnike da ostvaruju postavljene ciljeve i viziju;
 • Vođenju poslovanja sa aspekta zdravlja i bezbednosti ljudi i zaštite životne okoline;
 • Razvoju proizvodnje u skladu sa zahtevima kupaca, zahtevima dobre proizvođačke prakse, zakonskim propisima, sprečavanjem zagađenja i štednjom resursa;
 • Sprovođenju stalnog unapređenja procesa i proizvoda primenom novih tehnologija;
 • Unapređenjem svesti i obuka zaposlenih i komunikacijom sa okolinom;

01.09.2014.
Generalni direktor
Živorad Denić

 • ISO 9001:2008
 • ISO 14001:2004
 • ISO 22716:2007